Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2011. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2011. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.