Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 01

Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról

2023.04.01.

Dunabogdány Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodára, valamint a Váci Tankerületi Központ fenntartásában és üzemeltetésében lévő Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményre.

2. §2 A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapját képező élelmezési nyersanyag-költség napi összegét, valamit az élelmezés intézményi térítési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. §3

4. § A rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Dunabogdány Község Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról szóló 19/2005. (XII. 9.) számú rendelete, valamint az azt módosító 9/2006.(IX.12.), 16/2006. (XII. 18.), 4/2008. (III. 3. ) és 11/2009. (XI.24.) számú rendeletei hatályukat vesztik.

2. melléklet5

1

Az 1. § a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. §-t a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. mellékletet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.