Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 23.) Ök. rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 23.) Ök. rendelet módosításáról

2022.01.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 29. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Cegléd Város Pedagógiai Díja adományozható a Cegléden működő köznevelési, vagy szakképző intézményben dolgozó óvodapedagógusnak, pedagógusnak és oktatónak, aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen járnak az újszerű és hatékony tanítási, oktatási módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsít közösségi és magánéletében.”

(2) A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Díj leírása:)

„b)Oklevél: A4-es méretű díszes irat, melyen a bronzplakett motívumai láthatók a következő szöveggel: "Cegléd Város Pedagógiai Díja ...........................................(óvónőnek, tanítónőnek, tanárnőnek, tanárnak, oktatónak - a megfelelő szót írva a név után), kimagasló pedagógiai munkássága elismeréseként, Cegléd Város Önkormányzata nevében. (Kelt:) Cegléd,............................(p.h.) …………….(polgármester)

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.