Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 12.507.026.746 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint 14.145.644.148 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 1.638.617.402 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: 89.725.196 Ft. A működési egyenleg hiány

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 1.728.342.598 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) bevétel, belföldi finanszírozás bevételei 4.271.414.136 Ft.

b) kiadás belföldi finanszírozás kiadásai 2.632.796.734 Ft.” (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 16.778.440.882 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 6.392.964.821 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 3.059.421.913Ft:

aa) kötelező feladat 3.059.421.913 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 432.470.738 Ft:

ba) kötelező feladat 419.988.539 Ft

bb) önként vállalt feladat 12.482.199 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói 1.635.304.703 Ft:

ca) kötelező feladat 1.635.304.703 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 398.839.680 Ft:

da) kötelező feladat 386.757.901 Ft

db) önként vállalt feladat 12.081.779 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) működési bevételek 709.617.102 Ft:

ea) kötelező feladat 694.358.151 Ft,

eb) önként vállalt feladat 15.258.951 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 157.310.685 Ft:

fa) kötelező feladat 8.169.685 Ft

fb) önként vállalt feladat 149.141.000 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 6.114.061.925 Ft, ebből:

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.529.953.000 Ft:

aa) kötelező feladat 5.529.953.000 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felhalmozási bevételek 569.126.947 Ft:

ba) kötelező feladat 3937 Ft

bb) önként vállalt feladat 569.123.010 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.981.978 Ft:

ca) kötelező feladat 14.981.978 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 4.271.414.136 Ft:

a) belföldi finanszírozás bevételei 4.271.414.136 Ft:

b) ötelező feladat 4.271.414.136 Ft

c) önként vállalt feladat 0 Ft ac) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 6.303.239.625 Ft:

a) személyi juttatások 1.770.510.887 Ft

aa) kötelező feladat 1.768.470.887 Ft

ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289.687.041 Ft:

ba) kötelező feladat 289.402.461 Ft

bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 2.401.932.176 Ft

ca) kötelező feladat 2.385.307.998 Ft

cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:

da) kötelező feladat 46.739.680 Ft

db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 1.765.629.841 Ft:

ea) kötelező feladat 1.695.272.841 Ft

eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 7.842.404.523 Ft:

a) beruházások 2.320.626.813 Ft:

aa) kötelező feladat 2.320.526.813 Ft

ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felújítások 3.122.773.477 Ft:

ba) kötelező feladat 3.122.773.477 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.399.004.233 Ft:

ca) kötelező feladat 2.318.482.506 Ft

cb) önként vállalt feladat 80.521.727 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.632.796.734 Ft, ebből

a) belföldi finanszírozás kiadása 2.632.796.734 Ft

b) kötelező feladat 2.632.796.734 Ft

c) önként vállalt feladat 0 Ft

d) állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.471.656.049 Ft:

a) személyi juttatások 107.561.700 Ft:

aa) kötelező feladat 105.521.700 Ft

ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.552.364 Ft:

ba) kötelező feladat 15.267.784 Ft

bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 1.520.984.112 Ft:

ca) kötelező feladat 1.504.359.934 Ft

cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:

da) kötelező feladat 46.739.680 Ft

db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 1.752.078.193 Ft:

ea) kötelező feladat 1.681.721.193 Ft

eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft fc) állami feladat 0 Ft

7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.831.583.576Ft:

a) személyi juttatások 1.662.949.187 Ft:

aa) kötelező feladat 1.662.949.187 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 274.134.677 Ft:

ba) kötelező feladat 274.134.677 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 880.948.064Ft:

ca) kötelező feladat 880.948.064 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat 0 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 13.551.648 Ft:

ea) kötelező feladat 13.551.648 Ft

eb) önként vállalt feladat 0 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.316.918.398 Ft, a 9. melléklet szerint:”

a) Önkormányzat 2.285.237.216 Ft:

aa) kötelező feladat 2.285.137.216 Ft

ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmény 35.389.597 Ft:

ba) kötelező feladat 35.389.597 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítások kiadások összege 3.122.773.477 Ft, a 10. melléklet szerint:”

a) Önkormányzat 3.122.138.477 Ft:

aa) kötelező feladat 3.122.138.477 Ft.

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 635.000 Ft:

ba) kötelező feladat 635.000 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 2.393.004.233 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 2.393.004.233 Ft:

aa) kötelező feladat 2.343.982.506 Ft

ab) önként vállalt feladat 49.021.727 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 0 e Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft bc) állami feladat 0 Ft

9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 0 Ft:

a) céltartalék 0 Ft:

aa) kötelező feladat 0 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Általános tartalék 0 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft bc) állami feladat 0 Ft”

2. § (1) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet