Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

2022.05.28.

Cegléd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelettel megállapított 2021. évi költségvetés (a továbbiakban: 2021. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló bevételi adatait az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el,

b) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kiadási adatait az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el,

2. § Ez a rendelet a következő 20 mellékletet tartalmazza:

1. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi összesített költségvetési mérlege” 1. melléklet,

2. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege” 2. melléklet,

3. Cegléd Város Önkormányzata összesített 2021. évi bevételei forrásonként” 3. melléklet,

4. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként” 4. melléklet,

5. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként” 5. melléklet,

6. „Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2021. évi bevételei” 6. melléklet,

7. „Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2021. évi kiadásai” 7. melléklet,

8. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai” 8. melléklet,

9. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi összesített beruházási kiadásai” 9. melléklet,

10. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi összesített felújítási kiadásai” 10. melléklet,

11. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai” 11. melléklet,

12. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülre és kívülre” 12. melléklet,

13. „Cegléd Város Önkormányzata garancia-, és kezességvállalás, valamint lekötött betétállományai 2021. év” 13. melléklet,

14. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi létszámadatainak címrendje” 14. melléklet,

15. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása” 15. melléklet,

16. „Cegléd Város Önkormányzata könyvviteli mérleg 2021. december 31.” 16. melléklet,

17. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása” 17. melléklet,

18. 2021. évi vagyonkimutatása” 18. melléklet,

19. „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi Fizető parkolók üzemeltetési bevételei és kiadásai” 19. melléklet,

20. „Cegléd Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása” 20. melléklet.

3. § Hatályát veszti Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.