Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek felhasználásának szabályairól szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek felhasználásának szabályairól szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek felhasználásának szabályairól szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. §‑ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a Képviselő-testület létrehozza az alábbi kereteket:

a) a Humán Pályázati Keretet

aa) egészségmegőrző,

ab) szociális ellátáshoz kapcsolódó,

ac) tudományos,

ad) oktatási,

ae) kulturális,

af) művészeti, vagy

ag) hagyományőrző

tevékenységek támogatására

b) a Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keretet

ba) városfejlesztési,

bb) városképi,

bc) környezetvédelmi, vagy

bd) idegenforgalmi

érdekeltségű tevékenységek támogatására

c) a Közbiztonsági Pályázati Keretet

ca) a közvagyon megóvása,

cb) bűnmegelőzési tevékenységek,

cc) közlekedésbiztonsági akciók, vagy

cd) szén-monoxid, vagy füstérzékelő berendezés beszerzésének lakcímenként húszezer forintig terjedő

támogatására.

(2) Az (1) bekezdéseben megnevezett keretek (a továbbiakban: Keret) kezelésének hatáskörét a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott állandó bizottságokra ruházza át.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.