Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló Cegléd Város Önkormányzata 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló Cegléd Város Önkormányzata 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A kölcsön fennállásának idejére, annak biztosítására, a kölcsönösszeg erejéig jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlantulajdonra a munkáltató javára.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt biztosíték aránytalanul nagy terhet ró az adósra, vagy a pénzintézet nem járul hozzá további jelzálogjog bejegyeztetéséhez, kezességi szerződéssel is biztosítható a kölcsön.

(3) A kölcsön hiánytalan visszafizetését követően intézkedni kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett biztosítékok törlésére, melynek költségét a köztisztviselő állja.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.