Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28- 2022. 01. 29

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.28.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk elismeréséről szóló 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi közszolgálati jogviszonyban álló vezető és beosztott közszolgálati tisztviselőjére, közszolgálati ügykezelőjére és munkavállalójára (a továbbiakban együtt: köztisztviselő)”

2. § Az Ör. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelemről való döntés határideje a benyújtástól számított 60 nap. A kérelem elbírálásában a polgármester, a jegyző és a pénzügyi vezető vesz részt. A jegyző kérelme ügyében a polgármester dönt.”

3. § Az Ör. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelemről és a támogatás mértékéről a jegyző, jegyző esetében a polgármester dönt.”

4. § Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben előírtak szerint a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse és keret költségeit megtéríti legfeljebb 60.000 Ft értékig. Nem érthető ide a köztisztviselő által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül is használt szemüveg vagy kontaktlencse.”

5. § Az Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselő nyugdíjazása alkalmából tárgyjutalomban részesíthető legfeljebb 50.000 Ft értékben. A tárgyjutalmat a jegyző, jegyző esetében a polgármester adja át.”

6. § Az Ör. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elismerésre a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői tehetnek javaslatot annak indokolásával, vezető beosztású köztisztviselő elismerésére a jegyző, a jegyző elismerésére a polgármester tesz javaslatot. Az elismerés odaítéléséről a javaslatok alapján a képviselő-testület legkésőbb a munkaterv szerinti júniusi ülésén dönt.”

7. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba.