Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános Indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8., 8.a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 25. § és a 26. §-ban foglaltak szerint a képviselő-testület saját hatáskörében szabályozhatja – a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának feltételeit és további pénzbeli támogatásokat állapíthat meg. Rendeletében szabályozza a kötelezően biztosítandó alapszolgáltatások helyi szabályait. Ádánd Község Önkormányzat 2015-ben fogadta el a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően az eddigi módosításokat is figyelembe véve újabb módosítás szükségét látja indokoltnak.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az önkormányzati rendelet 1. §-ához:
Módosító rendelkezés.
Az önkormányzati rendelet 2. §-ához:
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezés.