Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1994.(IX.22.) önkormányzati rendelete

a lakbérek megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 02. 02

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1994.(IX.22.) önkormányzati rendelete

a lakbérek megállapításáról

2023.01.01.

Siófok Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:1

1. § E rendelet hatálya Siófok Város Önkormányzatának

a.) tulajdonában lévő lakások bérére;
b.)2

2. § /1/ 3Az önkormányzat tulajdonában álló lakások havi lakbérének mértéke:

- összkomfortos lakás esetén 240,- Ft/m2+ÁFA és az egyes társasházak által megállapított közös költség+ÁFA,
- komfortos lakás esetén 160,- Ft/m2+ÁFA és az egyes társasházak által megállapított közös költség+ÁFA,
- félkomfortos lakás esetén 80,- Ft/m2+ÁFA és az egyes társasházak által megállapított közös költség+ÁFA,
- komfort nélküli lakás esetén 48,- Ft/m2+ÁFA és az egyes társasházak által megállapított közös költség+ÁFA,
-4
/2/5
/3/6 Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra megállapított lakbér összege a közös költséget is tartalmazza.

3. §7

3/A. §8 Az önkormányzat tulajdonában álló Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti garzonlakások tekintetében – a szociális helyzet alapján, valamint a bérlakás állományt növelő pályázati pénzeszközök igénybevételével épített garzonlakások fiatalok részére történő bérbeadás kivételével – a bérleti díj mértéke havi 40.000.-Ft+áfa és közös költség+áfa.

4. § Ez a rendelet 1994. október 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 14/1992. /VI. 18./ sz. rendelettel módosított 4/1991. /III. 14./ sz. rendelet hatályát veszti.

1

Módosította a 11/2006. (III.31.) sz. rendelet. Hatályos 2006. március 31. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte a 11/2014. (IV.11.) sz. rendelet, hatályos 2014. április 11.-től.

3

Módosította az 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. március 1-jétől.

4

Hatályon kívül helyezte a /2014. (IV.10.) sz. rendelet, hatályos 2014. április 12.-től.

5

Módosította a 11/2006. (III.31.) sz. rendelet. Hatályos 2006. március 31. napjától.

6

Beiktatta az 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. március 1-jétől.

7

Módosította a 11/2006. (III.31.) sz. rendelet. Hatályos 2006. március 31. napjától.

8

A 3/A. §-t a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.