Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 24- 2016. 09. 24

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:1. §


A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:


A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §


(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi összesített költségvetésének:


        a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                 493.177.937,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        492.477.937,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                          700.000,- Ft-ban,


               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        493.177.937,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0 Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0 Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  619.018.272,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  521.820.311,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             242.434.463,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        50.190.955,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              146.248.893,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               6.900.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           76.046.000,- Ft-ban,


                 bb) Tartalékokat                                                                            2.347.198,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                              1.173.599,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                          1.173.599,- Ft-ban,


  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                               94.850.763,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                        6.860.611,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            41.974.000,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                              46.016.152,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                              0 Ft-ban,


          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       613.062.272,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   5.656.000,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                300.000,- Ft-ban,


       c) A finanszírozási kiadásokat                                                             8.995.665,- Ft-ban,

           ebből:

               - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:    8.995.665,- Ft

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          134.836.000,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    40.685.237,- Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                    94.150.763,-Ft-ban,

állapítja meg.(2)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének


      a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                           984.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               984.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,


                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               984.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0 Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0 Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    79.271.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                    78.890.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               51.142.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót    13.760.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                13.602.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                386.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                              0 Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                          0 Ft-ban,


  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    381.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        79.271.000,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                  0 Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                            0 Ft-ban,

                   

           állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        78.287.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát                0 Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                      78.287.000,- Ft-ban,

  f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.(3)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének


       a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                      1.100.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.100.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,


              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.100.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0 Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0 Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    10.748.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      9.633.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.052.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          824.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  5.757.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

                     

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                 1.115.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         10.748.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   0 Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                             0 Ft-ban,

                  

                 állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          9.648.000,- Ft-ban,

            

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát                    55.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         9.593.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.(4)A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      3.595.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            3.595.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,


             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           3.595.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                   0 Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0 Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      7.096.000,- Ft-ban,


               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      7.096.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.887.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót       1.049.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.160.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

                  

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                 0 Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           7.096.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   0 Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                             0 Ft-ban,

                  

           állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                       3.501.000,- e Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát     61.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         3.440.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.(5)A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    12.265.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          12.265.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                        0 Ft-ban,


             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         12.265.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                   0 Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0 Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    43.465.000,- Ft-ban,


               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                    43.454.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               17.388.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      4.662.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                21.344.000,- Ft-ban,

- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre                           60.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                              0 Ft-ban,

                  

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                      11.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         43.465.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   0 Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                             0 Ft-ban,

                  

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        31.200.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát                  670.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       30.530.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0 Ft-ban,

    állapítja meg.(6)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


       a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                                                        475.233.937,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        474.533.937,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                          700.000,- Ft-ban,


          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket             475.233.937,- Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                         0 Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                   0 Ft-ban,


       b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    478.438.272,- Ft-ban,


               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  382.747.311,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             166.965.463,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        29.895.955,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              103.385.893,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               6.900.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           75.600.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                             2.347.198,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                              1.173.599,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                          1.173.599,- Ft-ban,


  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                               93.343.763,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                            5.353.611,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            41.974.000,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                              46.016.152,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                             0 Ft-ban,


          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       472.482.272,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   5.656.000,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                300.000,- Ft-ban,


           állapítja meg.


c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          134.050.000,- Ft-ban,


      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    39.899.237,- Ft-ban,


               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   94.150.763,- Ft-ban,


d) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                       0 Ft-ban, 

    Ebből:

        da) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                      0 Ft-ban,

         db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                     0 Ft-ban,


  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    130.845.665,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  129.338.665,- Ft-ban,

                  ebből:

                      - központi, irányító szervi tám. folyósítása:    120.343.000,- Ft

                      - áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése:       8.995.665,- Ft

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                       1.507.000,- Ft-ban


      állapítja meg.


2. §


A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

Általános és céltartalék


6. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi


              a) általános tartalékát                1.173.599,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát           1.173.599,- Ft összegben,

c) felhalmozási céltartalékát                      0 Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                         0 Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                      0 Ft összegben


 e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.


(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.3. §


Az „R” 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 számú melléklete lép.


4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                               polgármester                                                      jegyzőKihirdetési záradék:E rendelet kihirdetésre került:

2016. szeptember 23.
                 Dr. Horváth Zsolt

                       jegyző

Mellékletek