Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 21- 2017. 09. 21


Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:1. §


A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:


A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §


(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi összesített költségvetésének:


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  546.344.904,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        484.275.529,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                     62.069.375,- Ft-ban,


               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        546.344.904,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  608.249.971,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  509.533.135,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             239.868.209,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        43.487.505,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              148.246.183,- Ft-ban,


- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               3.000.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           74.931.238,- Ft-ban,


                 bb) Tartalékokat                                                                            2.182.325,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                              2.000.000,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                             182.325,- Ft-ban,


  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                               96.534.511,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                        9.501.136,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            86.864.000,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                   169.375,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                            0,- Ft-ban,


          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       601.053.971,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   7.196.000,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,


       c) A finanszírozási műveletek kiadását                                              87.097.933,- Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését          9.097.933,- Ft-ban,

                     - Belföldi értékpapírok kiadásait                                             78.000.000,- Ft-ban,


d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát            71.003.000,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    38.420.000,- Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   32.583.000,- Ft-ban,


e) A belföldi értékpapírok bevételeit                                                   78.000.000,- Ft-ban,(2)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének


      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                         1.090.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.090.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.090.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    81.024.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                    80.624.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               54.715.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót    12.307.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                13.602.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,


  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    400.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        81.024.000,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.


         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2017. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        79.934.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       510.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                      79.424.000,- Ft-ban,

  f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                       0,- Ft-ban,

    állapítja meg.(3)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének


       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                          280.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               280.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               280.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      8.799.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      8.668.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 2.936.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          652.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  5.060.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                 20.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

                     

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    131.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           8.799.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                  

                 állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          8.519.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát     63.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         8.456.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.(4)A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      3.640.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            3.640.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           3.640.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      5.755.000,- Ft-ban,


               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      5.634.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 2.838.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          636.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.160.000,- Ft-ban,


                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

                  

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    121.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           5.755.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                  

           állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          2.115.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát     96.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         2.019.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.(5)A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    17.272.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          17.272.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         17.272.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,


         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  104.125.000,- Ft-ban,


               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  104.105.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               34.063.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      7.512.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                62.400.000,- Ft-ban,

- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre                          130.000,- Ft-ban


                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

                  

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                      20.000,- Ft-ban,


                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       104.125.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                  

           állapítja meg.


c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        86.853.000,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       334.000,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       86.519.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.(6)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének


       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         524.062.904,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        461.993.529,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                     62.069.375,- Ft-ban,


          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket             524.062.904,- Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,       b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    408.546.971,- Ft-ban,               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  310.502.135,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             145.316.209,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        22.380.505,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                65.024.183,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               3.000.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           74.781.238,- Ft-ban,
                bb) Tartalékokat                                                                             2.182.325,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                              2.000.000,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                             182.325,- Ft-ban,


  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                               95.862.511,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                            8.829.136,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            86.864.000,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                   169.375,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,


          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       401.350.971,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   7.196.000,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,


           állapítja meg.


c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát            70.000.000,- Ft-ban,


      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    37.417.000,- Ft-ban,


               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   32.583.000,- Ft-ban,


d) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                     78.000.000,- Ft-ban, 

    Ebből:

        da) a működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                    78.000.000,- Ft-ban,

         db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,


  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    263.515.933,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  263.515.933,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §


A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:


Általános és céltartalék


6. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi


              a) általános tartalékát                2.000.000,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát              182.325,- Ft összegben,

c) felhalmozási céltartalékát                      0 Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                         0 Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                      0 Ft összegben


 e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.


(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.3. §


Az „R” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, számú melléklete lép.4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
     Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


E rendelet kihirdetésre került:

2017. szeptember 20.
        Dr. Horváth Zsolt

               jegyző

Mellékletek