Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.10.01.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.