Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 25- 2023. 06. 25

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.06.25.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. június 24-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.