Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 24- 2023. 06. 24

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.06.24.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása cím.

2. § Ez a rendelet 2023. június 24-én lép hatályba.