Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 04- 2024. 02. 04

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2024.02.04.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2024. február 3-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. február 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.