Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 03- 2024. 02. 03

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.02.03.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 104044 Biztos Kezdet Gyerekház cím.

2. § Ez a rendelet 2024. február 3-án lép hatályba.