Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 24

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.24.
Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletalkotás hatásai:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
- környezeti és egészségi következménye: nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: a rendelet módosítását, a támogatási funkció alapdokumentumból való törlését a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.(XII.7.) PM rendelet indokolja
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nincs.