Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 03

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.03.
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletalkotás hatásai:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
- környezeti és egészségi következménye: nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: a rendelet módosítását, a kadarkúti Csupaszív Biztos Kezdet Gyerekház 2023. november 20-ai hatállyal történő megszüntetése indokolja
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nincs.