Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02 - 2022. 09. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet2

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.