Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete

a temető használatának szabályairól szóló 9/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 02- 2022. 10. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete

a temető használatának szabályairól szóló 9/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.02.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), 40. § (1), (2), (3) és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.