Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 05

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.05.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. október 4-én lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.