Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 04- 2022. 10. 05

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.04.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. október 4-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Étkezési térítési díjak - 2022. október 4. napjától

1. Étkezési formák

Étkezési formák

Térítési díj

óvodai gyermek 3x

433

iskola tízórai + ebéd

433

iskola ebéd

331

iskola napközis gyermek 3x

520

2. Engedélyezett étkezések

Engedélyezett étkezések

Térítési díj

szünidei gyermekétkezés

480

dolgozói ebéd

630

ebéd (vendégebéd)

772

Tábori étkeztetés ebéd

646

Tábori étkeztetés ebéd 3X

1000

Az árak az áfát nem tartalmazzák.