Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 29 - 2022. 05. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.29.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a 41. § (4) bekezdésének tekintetében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.