Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 01. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.28.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.