Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

3. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.