Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2018(XII.18.)

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (IV.06.) Önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2018. 12. 19- 2018. 12. 19
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

24/2018. (XII.18.)Önkormányzati rendeleteaz önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (IV.06.) Önkormányzati rendelet módosítása


Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 10.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a), valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 110. §. (1), pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbiakat rendeli el :1.§


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (IV.06.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)


  1. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
  2. 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
  3. 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.


2.§. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

  
Ibrány, 2018. december 17.

                                    Trencsényi Imre sk                          Bakosiné Márton Mária sk

                                    Alpolgármester                                                        jegyző