Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019(VIII.13.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 14- 2019. 08. 14

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

14/2019. (VIII.13.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

  1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
  2. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.2.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép  hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti..


Ibrány, 2019. augusztus 12.                                                                                          Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző


Mellékletek