Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2020(II.18.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 03. 01

Ibrány Város Képviselő Testületének

2/2020. ( II.18.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A Rendelet

  1. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép
  2. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép
  3. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép
  1. §
Ez a rendelet  2020. március 1. napján  lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2020. február 17.


                                    Trencsényi Imre  sk.                          Bakosiné Márton Mária sk.

                                       polgármester                                                           jegyző