Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2020(III.31.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01- 2020. 04. 01


IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

6/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2020. március 31.           

                                   

                                            Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző

Mellékletek