Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete

a 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 08 15:00- 2022. 08. 08 15:10

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete

a 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendelet módosításáról

2022.08.08.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről szóló 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés évente legfeljebb nyolc adományozható.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 8-án 15 órakor lép hatályba, és 2022. augusztus 8-án 15 óra 10 perckor hatályát veszti.