Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 10- 2022. 08. 10

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.10.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.