Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.