Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (4) bekezdésének, 236.§ (4) bekezdésének a) pontjában, valamint 237.§-ában foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 9. § (2) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés kerül: (2) A szemüveg térítés mértéke a térítés évében érvényes köztisztviselői illetményalap összege.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.