Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 03- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.03.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) A 1. §, a 2. § és az 1–10. melléklet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez7

6. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez8

7. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez9

8. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez10

9. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez11

10. melléklet a 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez12

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.