Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 03- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.03.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és az 1–11. melléklet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez3

3. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez4

4. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez5

5. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez6

6. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez7

7. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez8

8. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez9

9. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez10

10. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez11

11. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez12

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.