Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1a) bekezdésében az „1287.529” szövegrész helyébe a „221.009” szöveg,

b) 2. § (1b) bekezdésében a „2.896.626” szövegrész helyébe a „3.420.568” szöveg,

c) 2. § (1c) bekezdés nyitó szövegrészében a „-768.097” szövegrész helyébe a „-1.199.559” szöveg,

d) 2. § (1c) bekezdés a) pontjában a „415.735” szövegrész helyébe a „626.529” szöveg,

e) 2. § (1c) bekezdés b) pontjában a „352.362” szövegrész helyébe az „573.030” szöveg

lép.

2. § (1) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és az 1–11. melléklet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez