Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 10
Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
Ibrány Város Képviselő-testülete 2016. évben alkotta meg az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eüatv) előírásai alapján az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016 (XI.29.) önkormányzati rendeletét. A rendelet az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzetek határait állapította meg, valamint tartalmazza az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, s az iskola-egészségügyi ellátás módját is.
A rendelet módosítására legutóbb 2021. szeptemberében került sor, amikor is a mellékletek módosultak, amit az tett szükségessé, hogy a képviselő-testület 2020. január 1. napjával megváltoztatta a Károlyi Mihály utca és Károlyi köz közterületeinek elnevezését Tölgyes utcára és Tölgyes közre. Erre tekintettel ezen közterületek elnevezését szükséges volt módosítani a felnőtt háziorvosi körzetek besorolását tartalmazó 1. mellékletben, a gyermekorvosi körzeteket tartalmazó 2. mellékletben és a védőnői körzeteket tartalmazó 6. mellékletben.
A Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály - Törvényességi Felügyleti Osztálya 2022. február 28-án törvényességi észrevétellel élt önkormányzatunk felé. Ebben azt jelezték, hogy a 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelettel az önkormányzat csak részben tesz eleget a törvényi kötelezettségének, mivel az nem tartalmaz rendelkezéseket az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeleti és fogorvosi ügyeleti ellátásokról.
A törvényességi felhívás teljesítése érdekében Ibrány Város Polgármestere írásban kereste meg a megyében egyedüliként fogorvosi ügyeletet működtető Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságot, ahol Csikós Péter igazgató úr azt a választ adta, hogy az igazgatóság megköti a feladatellátási szerződést városunkkal. A kérelmek elbírálása azonban, mint fenntartónak, Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a kompetenciája.
Nyíregyháza MJV közgyűlése a májusi ülésén tárgyalta és elfogadta a 90/2022.(V.26.) számú határozatát az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működő fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területének bővítésére és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására. Így a feladat átadás-átvállalási szerződés megkötésére sor kerülhetett a fogorvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában. A már megkötött feladat átadási-átvállalási szerződésre tekintettel rendeletünk kibővül a 3/A. §-sal, amely (1) bekezdése a fogorvosi ügyeleti ellátásokról rendelkezik.
A törvényességi felhívás szintén jelezte, hogy rendeletünk nem tartalmaz rendelkezést az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.
Önkormányzatunk még 2018-ban kötött a mai napig érvényben levő feladatellátási szerződést Dr. Puskás Zsuzsannával és Dr. Sinka Zsuzsannával, viszont ez az ellátási forma nem volt nevesítve a rendeletünkben, így az újonnan bekerülő 3/A. § (2) bekezdése rendelkezik a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.
Ezekkel párhuzamosan szükséges rendelet 4. sz. melléklet módosítása. Oka, hogy az iskola-egészségügyi körzet által ellátott nevelési-oktatási intézmények közül a református egyház fenntartásában levő oktatási intézmény neve megváltozott.