Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 10

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.10.
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről szóló 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: rendelet) 2021. szeptember 29-én lépett hatályba. A rendelet 4. § (2) bekezdése rendelkezik az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékéről. A Képviselő-testület 25/2021. (XII. 21.) rendeletével módosította a rendeletet úgy, hogy a 2. mellékletében meghatározott térítési díjak 2022. július 1. napjától érvényesek.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály – Törvényességi Felügyeleti Osztálya július 22-én kelt szakmai konzultációs adatlapján az alábbi – meg nem felelősségekre - hívta fel figyelmünket a rendeletünkkel kapcsolatban.
A rendelet melléklete vonatkozásában a nettó intézményi térítési díj összege nem minden esetben felel meg a kerekítés szabályainak, illetve a rendelet melléklete nem tartalmazza, hogy a gyermekétkeztetés vonatkozásában a megállapított intézményi térítési díj ellátási napra lett megállapítva, ezért a rendelet felülvizsgálata szükséges.
A módosító rendeletünk 1. melléklete egyrészt tartalmazza a 2022. július 1-től alkalmazandó nyersanyagnorma árakat és a megemelt térítési díjakat, másrészt eleget tesz a törvényességi felhívásnak.