Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 09
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendeletünket legutóbb a 2021 májusában, polgármesteri hatáskörben módosítottam, a 6/2021. (V.05.) rendeletet. Ezen módosítás során a rendelet 2. melléklete (ami a határozott időre bérbeadott költségtérítéses bérlakásokat tartalmazza) bővült a Tisza utca 3. és az Óvoda utca 18. sz. alatti ingatlannal, és a 4. melléklet, ahonnan kikerült a Tisza utca 3.sz. és az Óvoda utca 18. sz., valamint az időközben eladásra került Nagyerdő 40. sz. és a Bajcsy utca 13. sz.alatti ingatlan is. A változásnak megfelelően módosult a rendelet 5. melléklete is, ahol is a lakáscsoportok szerinti bérleti díjak meghatározásánál a konkrét ingatlanok is megjelölésre kerültek. A jelenlegi módosítást az alábbiak indokolják:
Az Ibrányi Református Egyházközség (Ibrány, Iskola u. 1.) Ibrány Város Önkormányzata részére felajánlotta megvételre a kizárólagos tulajdonát képező Ibrány, Iskola u. 2. sz. alatti 921 hrsz-ú, 994 m2 nagyságú, kivett: közösségi ház, udvar megnevezésű ingatlant. Az ingatlan vételárát 11,1 M Ft-ban határozta meg és Ibrány Város Önkormányzata a 2021. december 20-án megtartott ülésén az ingatlan megvásárlását határozta el. Az adásvételi szerződést megkötöttük, a vételárat megfizettük.
Az ingatlan megvásárlásával módosítani szükséges a rendelet 1. mellékletét (az önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásként funkcionális lakások listája), amely bővülne az Iskola u. 2. sz. alatti ingatlannal. Az épületben 2 külön bejáratú, komfortos lakás található. Az első lakás 85,42 m2, míg a hátsó lakás 63,88 m2 nagyságú.
Ibrány Város Önkormányzata 2021. november 11-én megtartott ülésén döntött az önkormányzati tulajdonú Ibrány, Tisza u. 37. sz. alatti 2085/1 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázat utáni értékesítéséről. Mivel több ajánlat érkezett, így Ibrány Város Képviselő Testületének 156/2021. (X.25.) KT.sz határozata alapján a Képviselő Testület Pénzügyi Bizottsága folytatta le a licitálást 2021. november 10-én. Csombók Ádám és Csombók-Bor Kinga Ibrány, Szőlő köz 6. sz. alatti lakosok a meghirdetett időpontban nem jelentek meg. A másik jelentkező Seres Ferenc vállalta a pályázati kiírás feltételeit, azaz a meghirdetett vételárat elfogadta, annak kifizetést vállalta egy összegben legkésőbb a döntést követő 60 napon belül, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. Az ingatlan adásvétele megtörtént, az új tulajdonos az ingatlannyilvántartásban bejegyzésre került.
Az ingatlan eladásával módosítani szükséges a rendelet 3. mellékletét (az önkormányzat tulajdonában lévő költségtérítéses bérlakásként funkcionáló lakások listája), amelyből kikerülnének a Tisza utca 37. sz. földszint (összkomfort I., 65,5 m2) és a Tisza utca 37.sz. tetőtér (összkomfort I., 43,5m2) ingatlanok.
A változásnak megfelelően szükséges a rendelet 5. mellékletét is módosítani, ahol a lakáscsoportok szerinti bérleti díjak meghatározásánál a Tisza u. 37. sz. alatti ingatlanok is megjelölésre kerültek.