Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 09
Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya ez év januárjában szakmai észrevétellel kereste meg önkormányzatunkat. Az Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) rendelet 6. §-ának (11) bekezdése szerint: „Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez az ülés tervezett időpontja előtt 1 munkanappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.”
Azonban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 44. §-ának második mondata rögzíti, hogy az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A fentiek alapján szükséges az SZMSZ felülvizsgálata, mert annak a 6. § (11) bekezdése a fent hivatkozott Mötv. 44. §-ának hivatkozott rendelkezéseibe ütközik, mivel az SZMSZ a rendkívüli testületi ülés összehívásához, annak indokán kívül további feltételt (az ülés időpontjára, napirendjére vonatkozó javaslat) határoz meg az indítvány benyújtója számára. A Mötv. 44. §-a értelmében a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározása a polgármester feladata, az indítványozó számára a rendkívüli ülés indokán túl további feltételt az SZMSZ nem írhat elő.