Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 22

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.22.
a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Iktatószám: Ibr/391-1/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
2022. december 19. napján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról 21/2022. (XII. 20.) számon rendeletet alkotott.
A rendeletben meghatározásra került a 2023. évi költségvetés elfogadásáig a gazdálkodás főbb irányelve.
A rendeletalkotással a Képviselő-testület – az Önkormányzat gazdálkodásának zavartalan és folyamatos működése érdekében – felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
Viszont az Ibrányi Sportegyesület elnöke azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy 2.000.000 Ft rendkívüli önkormányzati működési támogatásban részesítsük az egyesületet, mivel az előző évben nem tudták rendezni tartozásukat több szállító felé (tagdíj, NAV tartozás, személyszállítás költsége stb.).
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet módosításának elfogadására!
Ibrány, 2023. január 18.
Trencsényi Imre sk.
polgármester