Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.02.
Ibrány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2017 májusában elfogadott partnerségi rendelet jogszabályváltozások miatti felülvizsgálatára és módosítására teszek javaslatot.
Elkészült egy módosított Partnerségi rendelet, mely az előterjesztés mellékletét képezi.