Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újfehértói Játékvár Bölcsőde, a Lengyel Laura Óvoda és az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekétkeztetési intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak

1. a GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI:

1.1 Bölcsőde:

A

B

Bölcsődei étkezések

Díj

1

reggeli és tízórai

70,-Ft

2

ebéd

280,-Ft

3

uzsonna

75,-Ft

4

négyszeri étkezés

425,-Ft

1.1. Óvoda:

A

B

Óvodai étkezések

Díj

1

tízórai

75,-Ft

2

ebéd

280,-Ft

3

uzsonna

75,-Ft

4

háromszori étkezés

430,-Ft

1.2. Általános Iskola:

A

B

Iskolai étkezések

Díj

1

tízórai

90,-Ft

2

ebéd

305,-Ft

3

uzsonna

90,-Ft

4

háromszori étkezés

485,-Ft

5

menza

305,-Ft

2. A bölcsődei ellátás keretében biztosított időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja:

3. A bölcsődei ellátás keretében biztosított időszakos gyermekfelügyelet 270 Ft/óra/fő

4. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja:

5. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás 145 Ft/nap

6. A bölcsődei ellátás keretében biztosított játszócsoport intézményi térítési díja:

7. Játszócsoport 770 Ft/óra/fő