Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29 16:50

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.29.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben meghatározott díjak adományozására

a) önkormányzati intézmények vezetője, szakmai közössége

b) települési képviselő, polgármester,

c) országgyűlési képviselő,

d) nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium,

e) gazdálkodó szervezet,

f) egyházi tanács,

g) Újfehértó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, legalább 10 lakos aláírását tartalmazó beadványon lehet érvényes javaslatot tenni.”

2. § A díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A javaslattevő több általa megnevezett személy kitüntetését, díjazását is javasolhatja. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében nem lehet javaslatot tenni.”

3. § A díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület által - nem a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében - adományozható díszpolgári címek és kitüntető díjak száma korlátozva nincs.”

4. § A díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy részletes életútját, valamint kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják a díszpolgári cím adományozását. A javaslato(kat) minden év május 1. és május 31. között lehet előterjeszteni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében nem lehet javaslatot tenni.”

5. § Ez a rendelet 2022. június 29-én 16 óra 50 perckor lép hatályba.