Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.07.09.
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 169.650.827 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:
1. Közcélú foglalkoztatásra, 159.852.812 Ft-tal
2. Települési önkormányzatok működésének ált. tám. 1.261.911 Ft-tal
3. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám. 7.182.000 Ft-tal
4. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás 895.320 Ft-tal
5. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 458.784 Ft-tal
Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 10.368.392 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:
1. Ingatlan értékesítés 10.368.392-Ft-tal
(2) Kiadási oldalon emelkedik
1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
1. Személyi juttatások előirányzata 121.950.489 Ft-tal.
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 9.451.163 Ft-tal
3. Dologi kiadás 28.451.160 Ft-tal
4. Működési célú pénzeszközátadás 16.286.753 Ft-tal
5. Beruházási kiadások 45.459.001 Ft-tal
1. Kiadási oldalon csökken
1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
1. Beruházási kiadások 16.000.000 Ft-tal
2. Általános tartalék 25.579.347 Ft-tal
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 35/2021. (II.23.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 2.324.651 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 40/2021. (III.18.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási bevételek” előirányzata nő 1.100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 41/2021. (III.18.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási bevételek” előirányzata nő 308.037 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 48/2021. (III.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 4.032.250 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 49/2021. (III.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 4.102.100 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 69/2021. (V.17.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 35.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 75/2021. (V.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási bevételek” előirányzata nő 656.074 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 76/2021. (V.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási bevételek” előirányzata nő 348.037 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 82/2021. (VI.08.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 7.286.753 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 90/2021. (VI.30.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási bevételek” előirányzata nő 4.042.133 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 91/2021. (VI.30.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felhalmozási bevételek” előirányzata nő 3.914.111 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.
A „beruházási kiadások” előirányzata csökken 16.000.000 Ft-tal, a „működési célú pénzeszközátadás” előirányzata nő 9.000.000 Ft-tal és az általános tartalék előirányzata is nő 7.000.000 Ft-tal.