Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.10.01.
A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a szociális ellátás feltételeinek biztosítását az állam központi szervein kívül a helyi önkormányzatok feladataként állapítja meg, lehetővé téve, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére egyéb ellátásokat megállapíthasson.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály tárgyévben elvégezte a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet átfogó vizsgálatát, mely törvényességi vizsgálat eredményeként készült szakmai konzultációs adatlap alapján a hatályos önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása, átdolgozása illetve egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése indokolt törvényességi, szakszerűségi szempontból.
A helyi rendelet módosításának elmaradása jogszabálysértést eredményez.