Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.10.01.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat a gyermekvédelem helyi rendszeréhez tartozó egyéb sajátosságokat rendeletében határozza meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály tárgyévben elvégezte a tárgyi önkormányzati rendelet átfogó vizsgálatát, mely törvényességi vizsgálat eredményeként készült szakmai konzultációs adatlap alapján a hatályos önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása, átdolgozása indokolt törvényességi, szakszerűségi szempontból.
A helyi rendelet módosításának elmaradása jogszabálysértést eredményez.