Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01
A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 35/2011. (XI. 25) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról a 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
A jogszabályoknak való megfeleltetés miatt került sor a módosításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § azon intézmények megnevezése, amelyek a gyermekek napközbeni ellátásával foglalkoznak és ezért térítési díj kerül megállapításra.
A 2. §-hoz
Az 1. § a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet módosításáról szól, a 2021. október 01-től változó térítési díjakat tartalmazza.
A 3. §-hoz
A 3. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.