Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.10.01.
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 95.506.770 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:
1. Települési önk. szociális feladatainak ellátása (szoc. ágazati pótlék) 51.277.225 Ft-tal
2. REKI 12.125.550 Ft-tal
3. 2020. évi elszámolás bevétele 12.737.995 Ft-tal
4. kulturális rendezvény 8.000.000 Ft-tal
5. Autómentes nap rendezvények 978.000 Ft-tal
6. Előadó-művészeti szervezetek tematikus egyedi többlettámogatás 7.500.000 Ft-tal
7. Közcélú foglalkoztatás 2.887.500 Ft-tal
Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 435.488.359 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás 40.000.000 Ft
/Mókus, Gyár utcák útburkolat felújítás/
1. Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 395.488.359 Ft
(2) Kiadási oldalon emelkedik
1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
1.
1. Működési célú pénzeszközátadás 51.277.225 Ft-tal
2. Beruházási kiadások 435.488.359 Ft-tal
3. Általános tartalék 24.145.657 Ft-tal
4. Előző évi elszámolások kiadásai 8.717.888 Ft-tal
5. Dologi kiadás 8.478.000 Ft-tal
1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között
2.1. Személyi juttatások 2.500.000 Ft-tal
2.2. Munkáltatót terhelő járulék 387.500 Ft-tal
A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 38/2021. (III.11.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 7.233.911 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 118/2021. (IX.09.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 105.263 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.